Vår ambition är:

• Att varje dag bli lite bättre genom hela värdekedjan, till den slutliga kunden.

• Produkten och sortimentet är grunden i vårt värdeskapande. Våra produkter baseras på en skandinavisk designtradition som kombinerar enkelhet och renhet med funktion.

• Vi har en konkurrenskraftig produktionsteknik. Utveckling och produktion skall samverka för bättre produkter till en lägre kostnad.

• Vi arbetar gärna tillsammans i en öppen dialog både med dig som privatkund och företagskund.

• Varje medarbetare ska bli hörd och tagen på allvar. Vår arbetsplats präglas av en öppen och ärlig dialog med respekt för varandras olikheter.

 

Kom i kontakt

Vill du få tag på någon hos oss? Välkommen att kontakta någon av oss som jobbar på Pelly Components.