TRÄFFA DESIGNERN BAKOM VÅR NYA KOLLEKTION

Johannes Langer började sin karriär som möbelsnickare i Bayern, men började snart att studera produktutveckling i Österrike. Efter det tog han en examen i industridesign i Sverige, för att sedan börja arbeta inom köksindustrin. De senaste tre åren har hans praktiska tillvägagångssätt och engagemang för funktionalitet och smarta lösningar kommit till nytta här på Pelly Components.

 

Berätta om designprocessen för den nya kollektionen?

Dedicated™-kollektionen är resultatet av en omfattande analys av allt som har med köksarbete att göra. Genom att undersöka hur människor faktiskt använder sig av sina kök, vad de vanligtvis förvarar i dem och hur kök i regel planeras, kom vi fram till att köksutrymmen kan utnyttjas smartare. Vi märkte också att även om det finns en avsedd plats för en viss sak i ett kök, så hamnar den ändå någon annanstans – oftast i direkt kontrast till principerna för ett effektivt och ergonomiskt planerat kök. Så, i nära samarbete med köksproducenter och slutanvändare kunde vi identifiera flera problem som gjorde att vi kunde skapa bättre förvaringslösningar.

Vad gör produkterna i Dedicated™-kollektionen så unika?

Större delen av förvaringen i ett kök utgörs oftast av lådor, framförallt på grund av deras kapacitet och funktionalitet. Smala köksskåp – där lådor inte får plats – ses oftast bara som en passbit. Vår vision med denna kollektion var att kombinera funktionaliteten hos lådan med de smala utdragen. På så vis kan konsumenten nu göra ett mer aktivt val av smala utdrag för att göra sitt kök mer funktionellt och ergonomiskt. Kort sagt, sakerna kan nu förvaras där de behövs och även de smala utrymmena kan utnyttjas till fullo.

Var innebär bra design för dig?

För mig är bra design övertygande utan att vara påträngande. Bra design löser problem för användaren och bidrar med både ett estetiskt och funktionellt värde. Något som är särskilt viktigt att komma ihåg i min bransch, eftersom ett kök är så mycket mer än bara är en arbetsyta.

Hur manifesterar sig de här idéerna i kollektionen?

Rent estetiskt var målet med Dedicated™-kollektion att skapa unika produkter inom genren skandinavisk design. I funktionsväg skapar också varje produkt ett värde för kunden, eftersom de nu kan utnyttja mer av de tillgängliga ytorna i sina kök. I och med att varje produkt har en dedikerad funktion att fylla.

Kommer det fler produkter i Dedicated™-kollektion?

Vi följer ständigt trender och förändringar på marknaden, och målet är att fortsätta att tillhandahålla lösningar med dedikerade funktioner. Framtiden får avgöra om vi kan identifiera fler behov och utmaningar i köksmiljön som kräver det.