som att

Ny marknads- och försäljningschef

Pelly Intressenter förstärker organisationen med en ny marknads- och försäljningschef.
Med hjälp av fortsatt kraftsatsning på produktutveckling samt förstärkning i säljorganisationen ska Pellygruppen öka sin marknadsandel i Sverige och Europa. Pellygruppen inkluderar varumärken som Pelly Components, Mirro, Pelly System och LG Collection.  

Uppdraget att leda och stärka Pellygruppens varumärken in på nya marknader, och fortsätta utveckla befintliga, har Tomas Hållén fått. Tomas kommer närmast från en tjänst på IVT Värmepumpar som försäljningschef, och har anställts som marknads- och försäljningschef för hela gruppen.

”Jag är mycket glad att ha Tomas på plats för att stärka vår position på befintliga och nya marknader. Tomas har en mångårig bakgrund inom vår bransch, och har tidigare arbetat med försäljning av liknande produkter både i Sverige och i övriga Norden”, berättar Stefan Jarbratt, VD på Pelly.

För Tomas del var det väldigt lockande att få arbeta i ett företag med korta beslutsvägar och mycket framåtanda.

”Det är med glädje och spänning som jag tar mig an det här uppdraget. Styrkan i Pellys produktsortiment och en företagskultur som drivs av ifrågasättande, envishet och småländskt gnetande ger väldigt goda förutsättningar för företaget att växa”.

Under hösten har man även satsat och nyanställt i säljorganisationen, med syfte att fokusera på säljstödjande aktiviteter tillsammans med gruppens olika kundgrupper. En produktchef och ytterligare en industridesigner har också rekryterats som har fullt fokus på att utveckla och förbättra sortimentet, i syfte att alltid ligga i framkant vad gäller trender och behov.

För mer information, kontakta:
Stefan Jarbratt, VD på Pelly Intressenter, tel: 070-658 28 09, email; stefan.jarbratt@pelly.eu

Pellykoncernen är en av de ledande leverantörerna i Norden av inrednings- och förvaringsprodukter i hemmet. Vår kundkrets utgörs av ledande tillverkare av köks- och garderobskåp samt byggmaterialhandel och varuhus. I Pellykoncernen ingår Pelly Components AB, Mirro AB, UAB Pelly Baltic AB samt LG Collection. Koncernen omsätter 433 MSEK och har 310 anställda.