som att

Pelly expanderar och förstärker utvecklingsavdelningen ytterligare

Pelly stärker fortsatt sin position på marknaden och anställer därmed ytterligare tre personer på utvecklingssidan. Johannes Langer, som är Industridesigner har anställts på Pelly Components i Sverige och Vytautas Zelenius och  Paulius Lukauskas som båda är Konstruktörer förstärker utvecklingsavdelningen på Pelly Baltic i Litauen. 

-Genom att utvecklingsavdelningen nu förstärks kan vi ännu mer fokusera på att utveckla våra produkter, hitta innovativa lösningar och därmed vara lyhörda för våra kunders behov, säger Marie Josefsson, Marknadschef på Pelly Components.