Källsortering

Källsortering har blivit allt viktigare i hemmet då människor vill ta ansvar och bidra till en bättre miljö. Vi har olika lösningar, system och produkter för att uppfylla behovet på bästa sätt. I vårt sortiment finns allt ifrån ett sidomonterat system för montering inuti bänkskåpet till ett patenterat system för smalt utdrag och även kompletterande system med flip-funktion för montering inuti ett städskåp. 

 

Pelly Components källsorteringssystem och hur de uppfyller
branschstandarden och byggreglerna inom källsortering.

Enligt Boverkets byggregler skall det finnas plats för källsortering i alla nya bostäder och därför har branschen kommit med rekommendationer och en standard för källsortering. Syftet är att vägleda aktörer vid nyproduktion.

Våra produkter och system uppfyller standarden genom att kunna kombinera kärl för olika storlekar på bostäder.

 

Branschstandarden är publicerad av bransch- och arbetsgivarorganisationen TMF, Trä- och Möbelföretagen och utarbetats i samverkan med dess medlemmar, representanter för myndigheter, branschorganisationer, kommuner, bostadsföretag samt köks- och utrustningstillverkare.

PELLY Components Recycling Mainview1 Web

Bostad avsedd för 1 - 2 personer från 35 – 55 kvm

Rekommenderas två källsorteringskärl på minst 20 liter totalt i kök samt två extra kärl på minst 20 liter totalt för fri placering i bostaden i exempelvis städskåp eller annan förvaring i bostaden.

Vi uppfyller genom dessa kombinationer
i kök och/eller annan plats i hemmet.

Huvudkombination
6161: 8+14 l x 2 st totalt 44 liter

Alternativ
Kök:
6162, 6163 Side Mounted Recycling: 8+8 l x 1 st
6164 Recycling for attachment door: 8 l x 1 st

Annan plats
5203 Recycling Flip 8 l x 3 st

6161: 8+14 l x 2 st

6161: 8+14 l x 2 st

5203 Recycling Flip 8 l x 3 st

PELLY 2101191147 14+8Lx2 Web